• Στις 22 Οκτωβρίου οι εκλογές των Συνοικιακών Συμβουλίων στον δήμο Κηφισιάς

    Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας των Συνοικιακών Συμβουλίων του Δήμου Κηφισιάς, ο οποίος συντάχθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαδικασιών και ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017.

    Όπως ενημερώνει ο δήμος Κηφισιάς, σύμφωνα με τον Κανονισμό, μέλος του Συνοικιακού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί μόνο, όποιος έχει αντίστοιχο εκλογικό δικαίωμα στη συνοικία. Όλοι οι κάτοικοι της συνοικίας από δεκαοχτώ χρονών και άνω, που είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί με νόμιμη παραμονή στη χώρα, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν το Συνοικιακό Συμβούλιο.
    Εκλογικό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται σε περισσότερες από μία συνοικίες.

    Δηλώσεις υποψηφιότητας για κάθε Συνοικιακό Συμβούλιο θα υποβάλλονται γραπτά, υπογραφόμενες από τους υποψηφίους, στον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, Διονύσου 73 και Γορτυνίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την επόμενη της ανακοίνωσης των εκλογών και επί δέκα εργάσιμες ημέρες.

    Related Posts