• Παύση καθηκόντων για τον δήμαρχο Γορτυνίας

    Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, επέβαλε στον δήμαρχο Γορτυνίας Γιάννη Γιαννόπουλο ποινή αργίας δέκα ημερών.

    Η ποινή επιβλήθηκε, για το αποδιδόμενο σε βάρος του πειθαρχικό παράπτωμα της σοβαρής παράβασης καθήκοντος που φέρεται να τέλεσε.

    Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα  arcadiaportal.gr, ο δήμαρχος Γορτυνίας κατηγορείται για πειθαρχικό παράπτωμα για παράβαση καθήκοντος από δόλο ή βαρεία αμέλεια, καθώς δεν απάντησε στην από 30/11/12 επιστολή του δημοτικού συμβούλου δήμου Γορτυνίας Ηλία Αποσκίτη, με την οποία ζητούνταν  οι αποφάσεις του ΔΣ και της Οικονομικής Επιτροπής απομαγνητοφωνημένες.

    Related Posts