• Περιφέρεια Κρήτης: Στο Μεσογειακό Συνέδριο για την Εξοικονόμησης Ενέργειας

  Στο συνέδριο για τις πολιτικές, τα έργα και τις δραστηριότητες για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια στις Μεσογειακές Περιφέρειες που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

  Ειδικότερα έγινε παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, δυσκολιών, καλών πρακτικών, μεθοδολογιών και εργαλείων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης 10 εξειδικευμένων προγραμμάτων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια στο Μεσογειακό χώρο.

  Οι συμμετέχοντες μετείχαν σε διαφορετικές διαδοχικές ομάδες εργασίας και ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες των επιμέρους προγραμμάτων διαπεριφερειακής συνεργασίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια στην Μεσόγειο. Στο στρογγυλό τραπέζι που αφορούσε σχετικές πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής για την Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ενέργεια και Καινοτομία στις Επιχειρήσεις, ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωμεσογειακής Ένωσης για την Ενέργεια καθώς και εκπρόσωπος του Γαλλικού Οργανισμού για την Εξοικονόμηση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης Νίκος Ζωγραφάκης.

  Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν επίσης τα έργα: Κοινή Τεχνογνωσία για Ενεργειακή ανακαίνιση στα δημόσια Κτίρια (SHERPA) και Ολοκληρωμένη διαχειριστική υποστήριξη για ενεργειακή αποδοτικότητα στα Μεσογειακά Δημόσια Κτίρια (IMPULSE) όπου συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και άλλοι φορείς της Κρήτης.

  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα νέα χρηματοδοτικά σχήματα που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, καθώς η δημόσια χρηματοδότηση μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο πιλοτικά έργα. Μάλιστα ο κ. Ζωγραφάκης ανέφερε, ότι, παρόμοια χρηματοδοτικά σχήματα που εφαρμόζονται στους Δήμους της Κρήτης στον Τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού πρέπει να επεκταθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοσίων κτιρίων στην Κρήτη.

  Τέλος τονίστηκε η μεγάλη ανάγκη για δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων, ανταλλαγής εργαλείων και μεθοδολογιών, η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης, η εφαρμογή της πολυεπίπεδης ενεργειακής διακυβέρνησης, και η συνεχής πληροφόρηση – ενημέρωση με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

   

   

  Related Posts