• ΤτΕ: Αναμένεται αυστηροποίηση κριτηρίων για χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων σε επιχειρήσεις

  Αμετάβλητα παρέμειναν το γ’ τρίμηνο τόσο τα κριτήρια όσο και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ), σε σχέση με το β΄ τρίμηνο, όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος σε έκθεσή της. Επιπλέον, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια γενικά θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2017, αν και αναμένεται ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων θα γίνουν ως ένα βαθμό πιο αυστηρά.

  Επίσης, σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ, ενώ αναμένεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου. Σημειώνεται ότι η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

  Δάνεια προς νοικοκυριά

  Σύμφωνα με την ΤτΕ, το γ΄ τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το β΄ τρίμηνο, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το β΄ τρίμηνο. Τα κριτήρια χορήγησης και η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2017, με εξαίρεση τη ζήτηση καταναλωτικών δανείων η οποία αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό.

  Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, το γ΄ τρίμηνο του 2017.

  Η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε ως ένα βαθμό.

  Related Posts