• Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Έως την 1η Νοεμβρίου τα συγκεντρωτικά στοιχεία αξιολόγησης

    Έως την 1η Νοεμβρίου θα πρέπει οι Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού, να έχουν αποστείλει τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης των υπαλλήλων τους, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4369/2019.

    Όπως ορίζει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου με θέμα «Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 όπως ισχύει», τα στοιχεία θα αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο υπουργείο που τους εποπτεύει, το οποίο θα αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία συγκεντρωτικά τα παραπάνω στοιχεία.

     

    Related Posts