• Υποστήριξη των δήμων στην Εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

  Το τελευταίο διάστημα πολλοί δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια εκπόνησης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ανοίγοντας το δρόμο για ένα πιο αειφόρο μέλλον.

  Η ΜΟΔ ΑΕ, το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ (με το οποίο έχει πολύπλευρη συνεργασία) και η ομάδα πρωτοβουλίας για την ίδρυση του Δικτύου ΟΤΑ για την Βιώσιμη Κινητικότητα CIVINET CY-EL, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία αυτής της προσπάθειας, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία:

  Α) να συντάξουν θεματικούς οδηγούς (thematic guidelines) για επιμέρους έργα, προμήθειες ή πολιτικές των ΣΒΑΚ που αναμένεται να έχουν ευρεία και κατά προτεραιότητα εφαρμογή στην συντριπτική πλειονότητα των ΟΤΑ, έτσι ώστε οι Δήμοι να διευκολυνθούν στην ωρίμανση και υλοποίηση των σχετικών έργων.

  Β) να διερευνήσουν τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδοτήσεων για δράσεις που θα προκύψουν από τα ΣΒΑΚ.

  Στο πλαίσιο αυτό, θα απευθυνθούν το επόμενο διάστημα σε αρμόδιους φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, σε Ελλάδα και εξωτερικό, προκειμένου να οικοδομήσουν συνεργασίες και να αξιοποιηθεί όλη η τεχνογνωσία που υπάρχει για τα θέματα αυτά.

  Η ΜΟΔ ΑΕ είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στόχος της είναι η πολλαπλή ενίσχυση των Διαχειριστικών Αρχών και των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων με προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, πληροφοριακά συστήματα, εκπαίδευση και εξειδικευμένες παρεμβάσεις (εγχειρίδια, επιτόπια υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων κ.ά.).

   

  Related Posts