• ΚΕΔΕ: Ούτε ο προϋπολογισμός του 2018 αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας

  Οριακή αύξηση των ΚΑΠ  πρόβλεψη τεράστιων  πλεονασμάτων από τους Δήμους, καμία αναφορά για απόδοση στους δήμους παρακρατηθέντων θεσμοθετημένων πόρων τους και μεγάλη  μείωση των πόρων για δημόσιες επενδύσεις είναι αυτά που  κατά κύριο λόγο προβλέπει  ο κρατικός  προϋπολογισμός του 2018 για την Αυτοδιοίκηση.


  Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ οι δήμοι καλούνται για μια ακόμη χρονιά  να σηκώσουν το βάρος δυσβάστακτων  δημοσιονομικών πλεονασμάτων, όταν το υπόλοιπο Κράτος εξακολουθεί να παράγει ελλείμματα. Συγκεκριμένα και το 2018, καλούνται να εμφανίζουν πλεονάσματα της τάξης των 342 εκ. ευρώ, όταν  είναι γνωστό ότι οι Δήμοι λειτουργούν στα όρια τους.
  Να σημειωθεί ότι αν και  σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, οι προβλεπόμενοι ΚΑΠ είναι κατά 4,63% μεγαλύτεροι από τις εκτιμήσεις υλοποίησης του 2017, είναι χαρακτηριστικό, όπως σημειώνει η ΚΕΔΕ,  ότι σε σχέση με τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ, μειώθηκαν κατά 126 εκατ. ευρώ, το κόστος μισθοδοσίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 68 εκατ. ευρώ, ενώ  τα αντίστοιχα πλεονάσματα προβλέπεται να μειωθούν μόνο κατά 56 εκατ. ευρώ.
  Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι  οι δήμοι καλούνται και το 2018 να λειτουργήσουν δομές και να προσφέρουν  υπηρεσίες στους πολίτες χωρίς να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, με δεδομένο ότι έχει γίνει περικοπή κατά 65% στη χρηματοδότησή της από το Κεντρικό Κράτος τα τελευταία οκτώ χρόνια.
  Σημειώνει ακόμη ότι ο μεγάλος «χαμένος» είναι οι δαπάνες για επενδύσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που προβλέπεται να μειωθούν κατά 335 εκατ. ευρώ και τονίζει ότι «σε όλη την Ευρώπη συζητούν για τον αναπτυξιακό ρόλο των τοπικών δημόσιων επενδύσεων και ότι το ζητούμενο στη χώρα μας είναι η ανάκαμψη και ανάπτυξη, που όμως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επενδύσεις».
  «Είναι προς τη θετική κατεύθυνση το γεγονός ότι οι  προβλεπόμενοι ΚΑΠ για το 2018 είναι κατά 4,63% μεγαλύτεροι από τις εκτιμήσεις υλοποίησης του 2017, 4,01% μεγαλύτεροι από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού του 2017, αλλά και 5,16% μικρότεροι από το 2016. Η διαφορά μεταξύ 2016-2018 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων» υπογραμμίζει η ΚΕΔΕ.
  Η εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (σε εκ. ευρώ)
  Image
  Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τα ποσά που προβλέπονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2018 για τους ΚΑΠ είναι λιγότερο από τα μισά από αυτά που προβλέπει ο Ν. 3852/2010.
  Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο τα ΠΟΕ για το έτος 2018, που δεν έχουν ενταχθεί στον παραπάνω πίνακα, είναι:

  Έσοδα 2018 από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (σε εκ. ευρώ)
  Image

  Μόνο η ένταξη των εσόδων ΠΟΕ, στο καλάθι των ΚΑΠ, θα προκαλούσε αύξηση 468 εκατ. ευρώ, σημειώνει η ΚΕΔΕ και επισημαίνει ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται στα συνολικά έσοδα του Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ είναι μεγαλύτερες από την προβλεπόμενη αύξηση των ΚΑΠ.
  Συμπερασματικά η ΚΕΔΕ καταλήγει στο εξής:
  Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2018, παρά τις οριακές μεταβολές του, δεν μπόρεσε να κινηθεί σε διαφορετικό μήκος κύματος από τους προηγούμενους. Από την άποψη αυτή οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί από την ΚΕΔΕ παραμένουν σε ισχύ.
  Υπενθυμίζεται ότι οι δήμοι δεν διεκδικούν αυξήσεις. Απαιτούν:
  ⦁ την εφαρμογή του Συντάγματος και του Ν. 3852/2010
  ⦁ Ο διάλογος για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σύντομα
  ⦁ Να μην υπάρξει καμία περαιτέρω μείωση των ΚΑΠ, ακόμα και από τους «τσεκουρεμένους» πόρους του ΜΠΔΣ
  ⦁ Να υπάρξει γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ
  ⦁ Να αποδοθούν στους Δήμους οι πόροι που τους αφαιρέθηκαν με αποφάσεις του Κεντρικού Κράτους τα προηγούμενα χρόνια.

  Related Posts