• Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νόμιμες οι μνημονιακές περικοπές στους Πορτογάλους δικαστικούς

  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι μειώσεις των αποδοχών δικαστών που επιβλήθηκαν λόγω του μνημονίου στην Πορτογαλία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν παραβίαση της αρχής της ανεξαρτησίας των δικαστών.

  Και αυτό διότι, όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, «τα μέτρα αυτά, τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο της χορηγήσεως χρηματοοικονομικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπληξαν εν γένει και σε προσωρινή βάση μεγάλο τμήμα τού προσωπικού τής πορτογαλικής δημόσιας διοίκησης και όχι μόνον τους δικαστές.

  Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε μετά από προσφυγή της Συνδικαλιστικής Ένωσης Πορτογάλων Δικαστών, η οποία υποστήριξε ότι η επιβληθείσα μείωση του ύψους των αποδοχών τους συνιστά παραβίαση της «αρχής της ανεξαρτησίας των δικαστών», η οποία κατοχυρώνεται όχι μόνο από το Σύνταγμα της Πορτογαλίας, αλλά και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Στην απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι ναι μεν η καταβολή στα μέλη του δικαστικού Σώματος «αποδοχών των οποίων το επίπεδο τελεί σε αναλογία με τη σπουδαιότητα των καθηκόντων που ασκούν αποτελεί εγγύηση σύμφυτη με την ανεξαρτησία των δικαστών», εντούτοις κρίνει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα μέτρα μειώσεως των αποδοχών θίγουν την ανεξαρτησία των μελών του.

  «Πρόκειται για μέτρα γενικής εφαρμογής που έχουν ως αντικείμενο τη συμβολή ενός συνόλου μελών της εθνικής δημόσιας διοικήσεως στην προσπάθεια περιορισμού των δαπανών, η οποία υπαγορευόταν από τις επιταγές περί περιορισμού τού υπερβολικού ελλείμματος του προϋπολογισμού του πορτογαλικού δημοσίου. Επιπλέον, τα επίμαχα μέτρα είχαν προσωρινό χαρακτήρα, δεδομένου ότι τέθηκαν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2014 και καταργήθηκαν οριστικώς την 1η Οκτωβρίου 2016» επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

  arrow