• Πρωτοπόρος ο δήμος Βριλησσίων

    Να θέσει σε κυκλοφορία απορριμματοφόρα οχήματα, συνοδευόμενα από σταθμό ανεφοδιασμού υδρογόνου μικρής κλίμακας, στοχεύοντας σε ένα καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον, σχεδιάζει ο Δήμος Βριλησσίων.

    Ο Δήμος Βριλησσίων είναι από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πόλεων Υδρογόνου, μια πρωτοβουλία που έχει ως στρατηγικό στόχο να αναδείξει έως το 2020 τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου και υδρογόνου σε πυλώνες των μελλοντικών εξελίξεων στα συστήματα ενέργειας και μεταφορών της Ευρώπης, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

    Όπως ανέφερε  ο δήμαρχος Ξένος Μανιατογιάννης στην τοποθέτησή του στην 1η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ημερίδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «FCH 2JU Regions & Cities», με θέμα τις νέες τεχνολογίες καυσίμων και υδρογόνου, ο Δήμος Βριλησσίων έχει υιοθετήσει μια ενεργειακή πολιτική που επικεντρώνεται στις χαμηλότερες εκπομπές και στην μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων σχεδίων δράσης».

    Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια και στο σχέδιο αειφόρου αστικής κινητικότητας που εφαρμόζονται ήδη στα Βριλήσσια.

    arrow