• Κ. Μίχαλος: Η εκπαίδευση και η σύνδεσή της με την αγορά θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη ημέρα της οικονομίας

  Για σχεδόν ανύπαρκτη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τον κόσμο της παραγωγής, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Μίχαλος, τονίζοντας ότι «το περιβάλλον που θα διαμορφώσουμε για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη ημέρα για την ελληνική οικονομία και η προσπάθεια αυτή, οφείλει να ξεκινήσει από την εκπαίδευση και τη στενότερη διασύνδεσή της με τον κόσμο της παραγωγής».

  Μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πειραιά με θέμα: «Η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων στην Ελλάδα μετά την κρίση. Ευκαιρίες και απειλές», ο κ. Μίχαλος πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα έχει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς πτυχιούχων στην Ευρώπη και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων ενώ την ίδια στιγμή, έρευνες στην αγορά δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη σε συγκεκριμένες ειδικότητες, κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας».

  Η χώρα μας παρουσιάζει σημαντική υστέρηση σε όρους καινοτομίας, γιατί η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια δεν βρίσκει το δρόμο προς την παραγωγή, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

  Η θέση του ΕΒΕΑ, είναι ότι απαιτείται μια σοβαρή μεταρρύθμιση στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με συγκεκριμένες προδιαγραφές:

  Με αύξηση των δαπανών για τα δημόσια πανεπιστήμια, με διασφάλιση της αυτονομίας τους και πλήρη απαλλαγή από τον κομματικό εναγκαλισμό.
  Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας.
  Με την εφαρμογή ανεξάρτητου συστήματος αξιολόγησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και σύνδεση της χρηματοδότησής τους, με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
  Με στενότερη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της χρηματοδότησης της έρευνας. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για χορηγίες σε κρατικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.
  Όπως είπε τομέας προτεραιότητας θα πρέπει να είναι επίσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδερος πρότεινε να δοθεί περαιτέρω έμφαση στο θεσμό της μαθητείας. «Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και καλύτερος συντονισμός με μεγαλύτερη και ουσιαστική εμπλοκή φορέων, όπως τα επιμελητήρια, προκειμένου να λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς», σημείωσε.

  arrow

  Δήμος Καλλιθέας- Προβλήματα/Απόψεις δημοτών