• Το Παρόν και το Μέλλον της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα

    recycling

    Αυτό είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει η Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) στις 29 Ιουνίου 2018 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

    Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη φιλόδοξη πρωτοβουλία του Οικολογικού παρατηρητηρίουΥ Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα με την ονομασία «ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ». Ο βασικός στόχος του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ είναι: «Να συμβάλλει, ώστε να επιταχυνθεί η ανακλύκλωση και να επιτευχθούν αθροιστικά για τα υπάρχοντα ή/και νέα υλικά και προϊόντα, πολύ υψηλότεροι στόχοι πρόληψης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, ανάκτησης και αξιοποίσης αλλά και τελικά εκτροπής από την ταφή,  σε σχέση με τα σημερινά πολύ χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα». 

    Related Posts

    arrow