• 588 θέσεις για το Υπουργείο Δικαιοσύνης

    Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε με την προκήρυξη 6Κ/2018 την ανάγκη για κάλυψη 588 θέσεων τακτικού προσωπικού στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

    Οι θέσεις αφορούν ειδικότητητες όπως προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, νοσηλευτές, ψυχολόγους, υπαλλήλους φύλαξης, σωφρονιστικούς υπαλλήλους κ.α. Η υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους θα γίνει από 12/6/2018-27/6/2018 και του φακέλου των δικαιολογητικών έως στις 2/7/2018.Μ

    Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: https://bit.ly/2jThzSU

    arrow