• Φάμελλος: Ισότιμη πρόσβαση της αυτοδιοίκησης στις χρηματοδοτήσεις αποβλήτων

    “Είναι πολύ σημαντικό ότι κάνουμε τη συζήτηση για το νέο περιβάλλον διαχείρισης των αποβλήτων” δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος  και Ενέργειας κ. Φάμελλος.

    Ως προς το ζήτημα της επιτυχούς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι “είμαστε υποχρεωμένοι να επιτύχουμε όλοι μαζί, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, κοινωνία”, ωστόσο επανέλαβε ότι η αρμοδιότητα του συγκεκριμένου ζητήματος ανήκει αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. “Η Ευρώπη της ανακύκλωσης και η κοινωνία των μηδενικών αποβλήτων είναι τα κυρίαρχα θέματα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον”, συνέχισε, ενώ επεσήμανε ότι η αυτοδιοίκηση στη χώρα μας καλείται να πετύχει τους στόχους της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας των ΦοΔΣΑ.
    Ως γνωστόν, εντός του 2018 οι δήμοι πρέπει να εφαρμόσουν τη διαλογή στην πηγή για τα ανακυκλώσιμα και τα οργανικά. Ο  νόμος 4496 που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο με αυξημένη πλειοψηφία από τα κοινοβουλευτικά κόμματα προβλέπει την εισαγωγή οικονομικών εργαλείων, που ενισχύουν την επαναχρησιμοποίηση σε βάρος της ταφής, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ψήφισης του “Κλεισθένη” θα υπάρχει υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της τιμολόγησης διαχείρισης απορριμμάτων στο τέλος του 2018. “Εντός του 2018 πρέπει όλοι οι δήμοι να ετοιμάσουν ρεύματα χωριστής συλλογής για το οργανικό και διαλογή στην πηγή σε όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά”, είπε ο Αν. ΥΠΕΝ. “Όλοι μας έχουμε την υποχρέωση της ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης, διαλογής στην πηγή, σε επίπεδο δήμου για το 50% των απορριμμάτων. Οι μονάδες που σχεδιάζονται ή κατασκευάζονται διαδημοτικά ή περιφερειακά αφορούν το υπόλοιπο 50%”.

    Related Posts

    arrow