• 20 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη ενίσχυση σε νησιά που φιλοξενούν πρόσφυγες

    Έκτακτη οικονομική βοήθεια, 20 εκατομμυρίων ευρώ, θα χορηγηθεί στα νησιά του Αιγαίου που φιλοξενούν πρόσφυγες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

    Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, το εν λόγω ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, θα χορηγηθεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των εγκαταστάσεων υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στα ελληνικά νησιά και κυρίως στη Λέσβο, για τη στήριξη τοπικών κοινοτικών σχεδίων, για την παροχή περαιτέρω επείγουσας στέγασης στα νησιά, για την προστασία των παιδιών, την ανεπίσημη εκπαίδευση και την πρόληψη της σεξουαλικής βίας.

    Σημειώνεται, παράλληλα, ότι αυτή η έκτακτη χρηματοδότηση των 20 εκατ. ευρώ, είναι πρόσθετη της χρηματοδοτικής στήριξης, ύψους 1,6 δισ. ευρώ που χορηγείται από την Επιτροπή από το 2015 για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων στην Ελλάδα.

    Related Posts

    arrow