• Τα συμπεράσματα της ημερίδας για το παρόν και μέλλον της ανακύκλωσης

  Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης διοργάνωσε την ημερίδα για Το Παρόν και το Μέλλον της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα, με στόχο να συμβάλλει ώστε να επιτευχθούν πολύ υψηλότεροι στόχοι σε αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό τομέα. 

  Στην Ημερίδα, στην οποία χορηγός επικοινωνίας ήταν το Citinews.gr,  απεύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος. Εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών απεύθυναν επίσης χαιρετισμό ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, καθώς και ο κ. Βαγγέλης Κουκιάσας, Εκπρόσωπος του Δικτύου Μεσόγειος SOS.

  Η πρώτη ενότητα ξεκίνησε με μια εισήγηση του κ. Michal Len, Διευθυντή του Δικτύου Rreuse, που αφορούσε τη λειτουργία του δικτύου, ως ένα βέλτιστο παράδειγμα κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Ακολούθησε η κεντρική εισήγηση, εκ μέρους του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ, του Δρ. Περιβαλλοντολόγου, κ. Φίλιππου Κυρκίτσου, Προέδρου της ΟΕΑ, όπου παρουσιάσθηκαν τα βασικά δεδομένα και δείκτες της Ανακύκλωση το παρελθόν έτος 2017 στην Ελλάδα και οι κρίσιμες προκλήσεις και Πορεία για το Μέλλον.

  Οι σημαντικότερες διαπιστώσεις του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ για το 2017 ήταν οι ακόλουθες:

  1. Ο στόχος εκτροπής αποβλήτων από την ταφή του ΕΣΔΑ (60% μέχρι το 2020) και οι στόχοι της Κυκλικής Οικονομίας (90% μέχρι το 2030) είναι ακόμα μακριά από τα σημερινά επίπεδα στην Ελλάδα, τα οποία σύμφωνα με το ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ αυξήθηκαν από το περίπου 20,7% το 2016 σε 22,82% το 2017, παραμένοντας μακριά από τον μέσο όρο της Ε.Ε. των 28 κρατών μελών, που είναι το 72% το έτος 2014.
  2. Το επίπεδο ανακύκλωσης στην Ελλάδα το 2017 σε όλα τα προϊόντα και υλικά είναι σε επαρκές επίπεδο και σαφώς υψηλότερο από οποιονδήποτε άλλο δείκτη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) της Ελλάδας, αλλά θα πρέπει θα προσδιορισθεί από την πολιτεία η ακριβής σύσταση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Ελλάδα για να προσδιορισθεί με ακρίβεια η επίτευξη η μη των ευρωπαϊκών στόχων ανακύκλωσης στην Ελλάδα.
  3. Το 2017 μειώθηκαν και αποκαταστάθηκαν πολλοί ΧΑΔΑ, ενώ υπάρχουν ακόμη σε λειτουργία.Μέσα στο 2017 ξεκίνησε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και εγγράφηκαν 27.224 επιχειρήσεις το 2017 και το ΕΜΠΑ (για τους παραγωγούς αποβλήτων με βάση το νόμο 2939) και εγγράφηκαν 4.485 παραγωγοί το 2017.
  4. Τέθηκε σε ισχύ η ΚΥΑ για την μείωση της πλαστικής σακούλας, έστω και με εξαίρεση του ανταποδοτικού τέλους για τα περίπτερα και τις υπαίθριες αγορές.
   Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στη δρομολόγηση των έργων ΠΕΣΔΑ σε διάφορες Περιφέρειες με σημαντικότερο τον ΠΕΔΣΑ Αττικής.
  5. Δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί η αναγκαία ολοκληρωμένη πολιτική για την διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
  6. Ελάχιστα έχουν ωριμάσει θέματα σχετικά με τη ΔσΠ των οργανικών και την κομποστοποίηση.
   Δεν έχουν δρομολογηθεί το ΠΟΠ και το «Ειδικό Τέλος Ταφής».

  Οι σημαντικότερες προτάσεις από το ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για το 2018 και μετά ήταν οι ακόλουθες:Η ΠΡΟΛΗΨΗ να μπει επιτέλους μπροστά στην Εθνική Στρατηγική για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ).

  -Πρέπει να δοκιμάσουμε να χωροθετούμε αλλιώς, διότι το σύνδρομο «ΝΙΜΒΥ» θα το βρούμε μπροστά μας ακόμα και για Πράσινα Σημεία

  -Μένουν περίπου 3 χρόνια για να κλείσει τον κύκλο του ο ΧΥΤΑ Φυλής, Άρα, θα πρέπει άμεσα να αξιοποιηθεί αυτό ο χρόνος για να δρομολογηθούν και ολοκληρωθούν οι δράσεις Πρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης, ΔσΠ και οι απαραίτητες υποδομές στην Αττική.

  -Άμεσες δράσεις SOS, που προτάθηκαν για την Αττική ήταν: α) Πρέπει να αυξηθεί άμεσα η Ανακύκλωση με τον Μπλε κάδο με ταυτόχρονη τοποθέτηση μπλε (ενός ή δύο) και πράσινου κάδου παντού, β) Άμεση λειτουργία του ΕΜΑΚ στην μέγιστη δυναμικότητά του, γ) Να τοποθετηθεί ο καφέ κάδος στο 100% της Αττικής και το προδιαλεγμένο οργανικό να κομποστοποιείται στο ΕΜΑΚ και στα πλατό των αποκατεστημένων κυττάρων του ΧΥΤΑ, δ) Να γίνει Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση για την Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) του μπλε και του καφέ κάδου, και ε) Να αξιοποιηθούν τα ΚΔΑΥ της Αττικής για την διαλογή και του πράσινου κάδου με ξεχωριστή βάρδια.

  -Να προχωρήσουν συγκεκριμένες και καινοτόμες προτάσεις για την προώθηση της ΔσΠ των οργανικών και της κομποστοποίησής τους, όπως η πρόταση του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ για την δημιουργία ΣΕΔ για τα οργανικά με βάση την αρχή της Ευθύνης του Παραγωγού.-

  -Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και πιλοτική εφαρμογή των ΠΟΠ και του Κερδίζω Όσο Διαλέγω (ΚΟΔ).

  -Πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη προσοχή στους χειρισμούς του ΕΟΑΝ για κρίσιμα θέματα της Ανακύκλωσης και κυρίως στην συνεργασία του με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

  -Να γίνει διερεύνηση για δημιουργία συγκεκριμένων νέων ΣΕΔ για νέα υλικά ή προϊόντα
  Να επενδύσουμε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση, σχολεία κ.α..

  Related Posts

  arrow