• Κίνα: βελτίωση στη διαχείριση των κρατικών κεφαλαίων υπόσχεται το Πεκίνο

    Η Κίνα θα προχωρήσει στην βελτίωση της διαχείρισης των κρατικών οικονομικών κεφαλαίων, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η πραγματική οικονομία, αλλά και να ληφθούν μέτρα κατά του οικονομικού ρίσκου. Παράλληλα, θα γίνει εμβάθυνση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

    Τα κρατικά οικονομικά κεφάλαια αποτελούν μία σημαντική εγγύηση για την προώθηση του εκσυγχρονισμού, αλλά και την διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσαν τα κεντρικά όργανα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά και του Ανώτατου Συμβουλίου.

    Η βελτίωση της διαχείρισης των κρατικών κινεζικών κεφαλαίων στοχεύει στον καθορισμό του στρατηγικού σχεδιασμού για την διάθεση των κεφαλαίων, στον αποτελεσματικό έλεγχο των οικονομικών οργανισμών που ελέγχονται από το κράτος, αλλά και στην αύξηση του κρατικού οικονομικού κεφαλαίου που ελέγχεται από το Πεκίνο.

    Related Posts

    arrow