• Καινοτόμες προτάσεις στο χώρο της ανακύκλωσης από την Citipost!

  Η Citipost προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και της ανακύκλωσης, μέσω σύγχρονων εξειδικευμένων τεχνολογιών, εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

  Συγκεκριμένα:
   Κατασκευή – προμήθεια εξοπλισμού
   ∆ιαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών
   Ευαισθητοποίηση μαθητών και πολιτών
   Mέλος ομίλου εταιρειών με δραστηριότητα στην
  Κύπρο, Γερμανία, Τουρκία, Ντουμπάι
  και Βουλγαρία.

  Eπίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετέχει σε ελληνικούς και διεθνείς φορείς όπως:

   International Solid Waste Association (ISWA)
   European Letterbox Marketing Association (ELMA)
   Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
   ΠΑΣΕΠΠΕ
   ΕΕ∆ΣΑ
   Πιστοποίηση Υπηρεσιών κατά ISO 9001

  arrow