• ΟΑΕΔ: μέτρα στήριξης σε ανέργους και δανειολήπτες του ΟΕΚ στις πληγείσες περιοχές

  Ο ΟΑΕΔ θα προβεί άμεσα στην οικονομική στήριξη των ανέργων στις περιοχές της Αττικής που επλήγησαν απο τις πυργκαγιές ενώ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και στο θέμα των δανείων, τα οποία έχει εκδώσει ο ΟΕΚ.

  Συγκεκριμένα, τα μέτρα του ΟΑΕΔ για τους ανέργους θα περιλαμβάνουν τις εξής πρωτοβουλίες:

  Χορήγηση επιδόματος ανεργίας και εφάπαξ ποσού 45 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας (648 ευρώ) σε όσους έχει ανασταλεί η εργασία τους μετά την καταστροφή της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών.

  Δικαιούχοι:

  Εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η εργασιακή τους σχέση και κατέστησαν άνεργοι μετά από την ολική ή μερική καταστροφή της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών.

  Διαδικασία:

  Για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας χρειάζεται η υποβολή αίτησης στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας ή του τόπου εργασίας των ασφαλισμένων.

  Για τη λήψη του εφάπαξ ποσού των 45 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας χρειάζεται η υποβολή αίτησης στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου εργασίας των δικαιούχων.

  Δικαιολογητικά

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ασφαλισμένου
  2. Οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη
  3. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εφόσον δεν έχειεκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίαςεισοδήματος
  4. Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι οπρώτος δικαιούχος. Αν δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, χορηγείται υπηρεσιακό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ ώστε να ανοιχθεί λογαριασμός χωρίς την καταβολή κάποιου ποσού από τον δικαιούχο της παροχής
  5. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών
  6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ., λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ)
  7. Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  8. Τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν ο ασφαλισμένος και η οποίαυπέστη ολική ή μερική καταστροφή από τις πυρκαγιές

   

   

   

   

   

   

  arrow