• Αποχετευτικό σύστημα σε Παλλήνη, Γέρακα και Ανθούσα από την Περιφέρεια Αττικής

  H Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων του Δήμου Παλλήνης»  με το έργο να περιλαμβάνει την κατασκευή των κύριων και των δευτερευόντων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές Ανθούσα, Γέρακας και Παλλήνη.

  • την κατασκευή βαρυτικού δικτύου συνολικού μήκους σχεδόν 150 χιλιομέτρων (14 χλμ για την Δ.Ε. Ανθούσας, 59 χλμ για τη Δ.Ε. Γέρακα και 76 χλμ για τη Δ.Ε. Παλλήνης),
  • την εγκατάσταση 7 προκατασκευασμένων αντλιοστασίων,
  • την κατασκευή 2.320 μέτρων καταθλιπτικών αγωγών και
  • την κατασκευή των εξωτερικών συνδέσεων προκειμένου τα ακίνητα να συνδεθούν με το δευτερεύον δίκτυο.

  Το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται σε 55.337.333 ευρώ, από τα οποία 4.306.500 ευρώ είναι ιδιωτικές δαπάνες και 51.030.833 ευρώ η συνολική δημόσια δαπάνη, ενώ το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής.

  Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό, το έργο πρόκειται να δημοπρατηθεί μαζί με τις μη επιλέξιμες ιδιωτικές συνδέσεις σε ενιαία διακήρυξη με τη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

  Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι περιοχές Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης, όπου κατοικούν 33.500 άνθρωποι, αποκτούν αποχετευτικό σύστημα.

  Με το έργο του Δήμου Παλλήνης, προστίθεται ένας ακόμα σημαντικός κρίκος στην καθοριστική και συντονισμένη προσπάθεια ολοκλήρωσης των υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων στην Ανατολική Αττική. Επισπεύδονται διαδικασίες, ενέργειες και εξελίξεις που εκκρεμούσαν για δεκαετίες, με αποτέλεσμα τόσο την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όσο και την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα αστικά λύματα και την αποφυγή προστίμων από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

  Related Posts

  arrow

  Δήμος Καλλιθέας- Προβλήματα/Απόψεις δημοτών