• Ρ. Δούρου:«Log-Attica» Νέος βιώσιμος σχεδιασμός των αστικών εμπορευματικών μεταφορών

  Ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα οργάνωσης υποδομών που στο επίκεντρο του βρίσκεται η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών (ΑΕΜ) επιχειρεί, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος με την επωνυμία «Log-Attica», η Περιφέρεια Αττικής.

  Πρόκειται για τη δρομολόγηση ενός «νέου σχεδίου βιώσιμης στρατηγικής των ΑΕΜ για την κάλυψη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αναγκών τής Αττικής που θα αντιστρέψει την υφιστάμενη κατάσταση προς μία νέα, βιώσιμη και αειφόρα κατεύθυνση, απαντώντας παράλληλα και στις προκλήσεις του μέλλοντος», όπως τονίζει σε αναλυτικό άρθρο της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση του προγράμματος.

  Το άρθρο της περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, για το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει ως εξής:

  «Αστικές εμπορευματικές μεταφορές». Τρεις λέξεις που κωδικοποιούν μια κρίσιμης σημασίας πραγματικότητα για τις σύγχρονες πόλεις. Τρεις λέξεις που αποτελούν σήμερα τριπλό στοίχημα για την κεντρική εξουσία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στοίχημα οικολογικό, οικονομικό, οδικής ασφάλειας. Ακριβώς το στοίχημα που οφείλουμε σήμερα να κερδίσουμε στην Αττική, όχι μόνο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της, αλλά και για την εθνική οικονομία. Ένα στοίχημα που ειδικά σήμερα που ο τόπος γυρίζει σελίδα, κλείνοντας το κεφάλαιο της επιτροπείας, αποκτά επιτακτική επικαιρότητα.

  Οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές με την καθημερινή κίνηση των φορτηγών που διανέμουν αγαθά στις πόλεις, με ό,τι αυτή η κίνηση συνεπάγεται σε επίπεδο περιβαλλοντικής ρύπανσης (π.χ. εκπομπές αερίων που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου), ηχορύπανσης, κυκλοφοριακών προβλημάτων, προβλημάτων στάθμευσης, κατασπατάληση πόρων, τροχαίων, επιβάλλουν το σχεδιασμό ενός νέου βιώσιμου και περιβαλλοντικά φιλικού μοντέλου. Στην περίπτωση της Αττικής η αναδιοργάνωση αυτή όφειλε να είχε γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Και πλέον σήμερα καθώς αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των φορτηγών οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους και στις πόλεις της, επιβαρύνοντας δομικές δυσλειτουργίες και χρόνια προβλήματα, μιλάμε για αναγκαστική επιλογή υπέρβασης των κακοδαιμονιών του χθες. Μια υπέρβαση που περνάει μέσα από την αναδιοργάνωση που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και την οδική ασφάλεια.

  Στη βάση αυτών των στόχων, η Περιφέρεια Αττικής επιχειρεί τον σχεδιασμό μιας νέας, βιώσιμης στρατηγικής των αστικών εμπορευματικών μεταφορών για την κάλυψη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αναγκών της. Μια επιβαλλόμενη επιλογή λόγω των «ειδικών» χαρακτηριστικών της Αττικής – αποτελείται από 66 δήμους, συγκεντρώνει σχεδόν το μισό πληθυσμό της χώρας, παράγεται περίπου το 35% του ΑΕΠ. Χαρακτηριστικών που την καθιστούν «ατμομηχανή» της εθνικής οικονομίας, σε ό,τι αφορά ένα νέο πρότυπο βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον.

  Στο πλαίσιο αυτό καλείται να λειτουργήσει το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα με την επωνυμία «Log-Attica», που στόχο έχει την αντιστροφή της υφιστάμενης κατάστασης προς μία νέα, βιώσιμη και αειφόρα κατεύθυνση. Χωρίς κατασπατάληση πόρων και με έμφαση στις καθαρές τεχνολογίες και στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

  Για την υλοποίησή του έχουμε επιλέξει τη μέθοδο των συνεργειών με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, οργανισμούς και υπουργεία, με επικεφαλής το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

  Πλέον η συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκόμενων μερών στο πρόγραμμα Log-Attica αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του νέου προγράμματος, μέσα από την εξισορρόπηση των αναμενόμενων και απόλυτα λογικών συγκρουόμενων συμφερόντων. Η θεσμική υποστήριξη του προγράμματος από τα αρμόδια υπουργεία αναμένεται να επιλύσει τα θεσμικά προβλήματα και να επιταχύνει την υλοποίηση του σχεδιασμού.

  Με τον τρόπο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής επιχειρεί να λύσει ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα οργάνωσης υποδομών που αφορά την άναρχη κυκλοφορία των τροχοφόρων, το γερασμένο στόλο φορτηγών πεπερασμένης τεχνολογίας, τους ελάχιστους χώρους φορτο-εκφόρτωσης, κ.α., σε συνδυασμό με σειρά δομικών προβλημάτων, όπως η άναρχη δόμηση, οι αδυναμίες του δικτύου συγκοινωνιών και η κακή οργάνωση του συνολικού συστήματος μεταφορών.

  Η πρόκληση που αντιμετωπίζει λοιπόν η Περιφέρεια Αττικής είναι κρίσιμη: οι αποδοτικές και αξιόπιστες διανομές, που ο όγκος τους αυξάνεται, αποτελούν τον «πνεύμονα» οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων της Περιφέρειας και επηρεάζουν (λόγω του αριθμού των φορτηγών) το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, να συμβάλλουν στο νέο πρότυπο ανάπτυξης.

  Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια για να γίνουν οι πόλεις της Αττικής σύγχρονες, λειτουργικές, περιβαλλοντικά φιλικές, αξιόπιστες στην παροχή υπηρεσιών, τεχνολογικά καινοτόμες, επιχειρηματικά ανταγωνιστικές, οδικά ασφαλείς, κοινωνικά συνεκτικές. Με το πρόγραμμα Log-Attica κάνουμε σήμερα το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

  Related Posts

  arrow

  Δήμος Καλλιθέας- Προβλήματα/Απόψεις δημοτών