• Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου: Τελεσίγραφο και από τη Σάμο για τις προσφυγικές ροές

     

    Η Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου απέστειλε απόφαση προς τον υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής Δ. Βίτσα και τη διοικήτρια του ΚΥΤ Σάμου Δ. Νιούτσικου, με την οποία γνωστοποιεί την απόφασή της να κλείσει το ΚΥΤ Σάμου μετά από 30 ημέρες, εάν δεν ικανοποιηθούν μια σειρά προϋποθέσεων δημόσιας υγιεινής και συνθηκών διαμονής των προσφύγων, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις των οικείων νόμων.Όπως σημειώνεται στο έγγραφο της κ. Χρ. Καλογήρου, σύμφωνα με αιτιολογημένη Γνωμοδότηση- Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σάμου, η οποία βασίστηκε σε υγειονομική έκθεση υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σάμου, στον χώρο λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου (ΚΥΤ Σάμου) παραβιάζονται οι όροι των εγκυκλίων και διατάξεων περί υγιεινής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία.

    arrow