• Κέρκυρα: Πήρε παράταση ο Δήμος για το πρόστιμο στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης

  Παράταση στην καταβολή του προστίμου για το ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας εξασφάλισαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας και τεχνικών έργων που βρέθηκαν την Πέμπτη -μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών- στις Βρυξέλλες.

  Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Καθαριότητας:

  Τεχνική συνάντηση στις Βρυξέλλες εκπροσώπων των ελληνικών αρχών και των εμπλεκομένων φορέων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλεισίματος μεγάλων έργων σε συνέχεια της πρότασης δημοσιονομικής διόρθωσης στο υποέργο της ομάδας έργων του Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000-2006 CCI 2002GR16CPE010 «Κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων και αποκαταστάσεις χωματερών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα», «Κατασκευή ΧΥΤΑ στο νησί της Κέρκυρας».

  Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και στο κτίριο Albert Borschette, Τεχνική συνάντηση εκπροσώπων των Ελληνικών Αρχών-Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και εμπλεκομένων φορέων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλεισίματος μεγάλων έργων, σε συνέχεια της πρότασης δημοσιονομικής διόρθωσης στο υποέργο με τίτλο «Κατασκευή ΧΥΤΑ στο νησί της Κέρκυρας», το οποίο ανήκει στην ομάδα έργων CCI 2002GR16CPE010 «Κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων και αποκαταστάσεις χωματερών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα», .

  Στην Ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν : α) Για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού οι κ.κ :
  Ελευθέριος Ψαρουδάκης, Προϊστάμενος Μονάδας  Ε΄-Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής του ταμείου συνοχής , Βασιλική Παχή στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής , Μαρία Βασιλείου, στέλεχος της Ε.Υ. αρχής πιστοποίησης , Ασπασία Κοσκολέτου στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης αποβλήτων, Ανδρέας Κάρμης ,στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων.

  β) Για τους φορείς της Κέρκυρας οι κ.κ :
  Από πλευράς ΣΥΔΙΣΑ Ν Κέρκυρας οι κ.κ : Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης Πρόεδρος-Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , Νικόλαος Κορακιανίτης Αντιπρόεδρος-Αντιδ/ρχος, Μαρία Μπιτσικώκου Τζαφέστα νομική σύμβουλος .
  Από πλευράς Δήμου Κέρκυρας ο κ. Ανδρέας Γουλής Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών-Υπ .Δόμ.-ΧΩ.ΠΕ Δήμου Κέρκυρας.

  Από πλευράς ΕΥΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οι κ.κ Παύλος Παππάς Προϊστάμενος Μονάδας Β1 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχ/σης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , Αναστασία Κακαράντζα, στέλεχος Μονάδας Β1 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχ/σης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

  Στην Ευρωπαϊκή επιτροπή με επικεφαλής τον Jonathan Denness, συμμετείχαν οι κκ: Willak Witold ,Ester Tarroja Hortet, Gintare Jurkeviciute, Emili Argyrou, Elehn Banavas, Dimitra Kanellopoulou, Sonsolew Rivas Pajares, Willy Swartjes, Elefhterios Vasilopoulos.

  Ο βασικός κορμός της τεχνικής συνάντησης αφορούσε στην εξέλιξη α) της ομάδας έργων CCI 2002GR16CPE010 «Κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων και αποκαταστάσεις χωματερών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα», και του υποέργου με τίτλο «Κατασκευή ΧΥΤΑ στο νησί της Κέρκυρας» και β) στη διατύπωση οριστικών συμπερασμάτων –δεσμεύσεων.

  Στα πλαίσια ενημέρωσης εκ μέρους των ελληνικών αρχών και των εμπλεκόμενων φορέων της υλοποίησης της ομάδας έργων και δη του υποέργου του θέματος, πραγματοποιήθηκε ιστορική αναδρομή και εκτενής παρουσίαση της εξέλιξης των τεχνικών ζητημάτων, τα οποία το τελευταίο εξάμηνο βάσει του σχεδίου δράσης του ΣΥΔΙΣΑ Ν Κέρκυρας, εξελίσσονται ταχύτατα με πλήθος ενεργειών και πρωτοβουλιών για να τεθεί σε λειτουργία ο ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας. Παράλληλα όσον αφορά στην ολοκλήρωση-λειτουργία του ως άνω έργου καταγράφηκαν οι κοινωνικές αντιδράσεις από πλευράς της τοπικής κοινωνίας .

  Η Ευρωπαϊκή επιτροπή –ενημερωμένη πλήρως για ο, τι αφορά στο ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας με τις κατά τακτά χρονικά διαστήματα αναφορές-τόσο για τα τεχνικά ζητήματα, όσο και για τα κοινωνικά , τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της πενταετίας, καταγράφηκε σημαντική αδράνεια στην εξέλιξη του έργου και αναγνώρισε ότι από το 2015-2018 υπήρξε ταχύτατη εξέλιξη στην πορεία του με κορύφωση ενεργειών το τελευταίο εξάμηνο τρέχοντος έτους.

  Στην κατακλείδα της συνάντησης συμφωνήθηκε στο αμέσως επόμενο διάστημα να ολοκληρωθούν όλα τα προαπαιτούμενα που αφορούν στις αποκαταστάσεις των ζημιών και άλλες τεχνικές παρεμβάσεις , ούτως ώστε να λειτουργήσει άμεσα το έργο του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας και ν’ απομακρυνθεί ο κίνδυνος επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης βάσει του άρθρου Η του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1164 του Συμβουλίου με τη διαδικασία ανάκτησης από Ταμείο Συνοχής του συνολικού ποσού του συγχρηματοδοτούμενου έργου «ως αχρεωστήτως καταβληθέν» .

  arrow