• Αορίστου χρόνου 3.000 συμβασιούχοι του «Βοήθεια στο Σπίτι»

    Για μετατροπή των συμβάσεων 3.000 εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από ορισμένου σε αορίστου χρόνου κάνει λόγο το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2019, που κατατέθηκε σήμερα.     Σε ό,τι αφορά στους ΟΤΑ, το προσχέδιο αναφέρει ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2019 αναμένεται  να διαμορφωθεί σε 211 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 47 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2019 – 2022. Κύριος παράγοντας της διαφοροποίησης αυτής είναι η εκτίμηση μεταφοράς μέρους της επίπτωσης (carry – over) των αυξημένων λοιπών εξόδων του προηγούμενου έτους και στο 2019. Στο προσχέδιο επισημαίνεται οτι από το 2019 η αρμοδιότητα της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων θα μεταφερθεί από τους δήμους, στον ΟΠΕΚΑ, νομικό προσωπο του υπουργείου Εργασίας. Η μεταφορά αυτής τηε αρμοδιότητας δεν προκαλεί επίπτωση σε επίπεδο δημοσιονομικού αποτελέσματος, καθώς επιφέρει ισόποση μείωση στα έσοδα (επιχρηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό) και στις δαπάνες (κοινωνικές παροχές), σημειώνεται στο προσχέδιο.

    arrow