• Διαγωνισμός για 335 μόνιμους υπαλλήλους στο υπουργείο Οικονομικών

  Το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να ενισχυθεί με 335 νέους υπαλλήλους, προκειμένου να στελεχώσει πιο αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του στο προσεχές διάστημα.Σύμφωνα με πληροφορίες προχωράει το αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την πρόσληψη 75 μόνιμων τελωνειακών. Η συγκεριμένη προκήρυξη έχει μπει σε πρώτη προτεραιότητα για την Ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με πληροφορίες της Αγοράς Εργασίας. Οι θέσεις θα καλυφθούν από προσωπικό δευτεροβάθμιας και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώ όλες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα των τελωνειακών. Το επίμαχο αίτημα έχει λάβει ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) και σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει ο έλεγχος της πράξης.Εκτός από το πτυχίο ή διπλωμα που θα ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου και καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

  100 πληροφορικάριοι στην ΑΑΔΕ

  Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η έκδοση του μεγάλου διαγωνισμού του υπουργείου Οικονομικών για 100 θέσεις τακτικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής. Οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί στην επικείμενη προκήρυξη είναι: Πτυχίο ή Δίπλωμα: Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.), Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων και Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

  160 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

  Με 160 μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Το αιτημα που έχει φτάσεις στα γραφεία του ΑΣΕΠ εδώ και λίγες μέρες αφορά στην πρόσληψη πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης από ειδικότητες όπως: ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικης, ΠΕ Οικονομολόγων και ΠΕ Νομικών. Η προκήρυξη αναμένεται να σταλεί για δημοσιευηση στο Εθνκό Τυπογραφείο μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

  (Πηγή: edimosio.gr)

  arrow