• ΚΕΔΕ: Συνέδριο για τη διαχείριση αποβλήτων στο Μυστρά

    Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με το Δίκτυο ΦΟΔΣΑ, τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και το Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη», διοργανώνουν διήμερο Συνέδριο στο Μυστρά με θέμα: Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) & η εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΣΔΑ). To συνέδριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Mistras Grand Palace στις 24 – 25 Οκτωβρίου 2018. Στην διοργάνωση επίσης συμμετέχουν ο Δήμος Σπάρτης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, καθώς και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στη διάρκεια των εργασιών θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι νέες εξελίξεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και στη Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των προτεραιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, της υιοθέτησης πολιτικών, μέτρων και έργων, της διαχείρισης αποβλήτων για την αειφόρο χρήση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

    Related Posts

    arrow