• Περιφέρεια Κρήτης: Ξεκινούν δύο έργα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

  Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κρήτη, υπεγράφησαν σήμερα δυο προσκλήσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.120.00 χιλιάδων ευρώ, με χρηματοδότηση από το «Ε.Π. Κρήτη 2014-2020».Τα έργα αφορούν: α) την κατάρτιση περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) Κρήτης, και την κατάρτιση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) προϋπολογισμού 220.000 ευρώ. β) την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού καταγραφής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της δράσης 6.e.2. Με την χρηματοδότηση αυτή θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει δίκτυο σταθερών αστικών και περιαστικών σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά), προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.

  «Έχουμε την υποχρέωση, μετά την ψήφιση του εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του κλίματος, να εκπονήσουμε το δικό μας περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος θα εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις που δίνει το εθνικό σχέδιο στο επίπεδο της Περιφέρειας Κρήτης», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος-Χωροταξίας-Ενέργειας Νίκος Καλογερής, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως πολύ σημαντικά τα συγκεκριμένα έργα για το νησί. Η Κρήτη, με το να έχει μία ακτογραμμή χιλίων χιλιομέτρων και ένα μέτωπο τεράστιο στο πέλαγος, θα επηρεαστεί από όλες τις φάσεις του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, από την διάβρωση της θάλασσας και την ανύψωσή της, από τα φαινόμενα των πλημμυρών και των πυρκαγιών – όλα αυτά θα προκαλέσουν πολλές σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των Κρητικών και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, επιβάλλεται να μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν το δυνατόν.

  Σχετικά με το 2ο έργο, που αφορά στην καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο νησί, ο Νίκος Καλογερής κάνει λόγο για επίσης πολύ σοβαρό έργο, δεδομένου πως η ατμοσφαιρική ρύπανση για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η πιο σοβαρή αιτία θανάτου τα τελευταία χρόνια.

  «Έχουμε το προνόμιο να έχουμε στο νησί σπουδαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο το Πολυτεχνείο Κρήτης, που μας βοήθησαν να προχωρήσουμε σε αυτή την πρόσκληση, η οποία αφορά προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα, σταθμών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Χανιά και Ηράκλειο. Ειδικοί επιστήμονες θα παρακολουθούν, θα καταγράφουν τα στοιχεία της ατμόσφαιρας, θα οργανώσουμε ένα δίκτυο παρακολούθησης της ρύπανσης, και οι σταθμοί παρακολούθησης θα μας δίνουν σε καθημερινή βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μετρήσεων. Με βάση αυτά μπορούμε να υλοποιήσουμε την πολιτική μας και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα για την προστασία των πολιτών», ανέφερε.

  Σύμφωνα με την περιγραφή των έργων, γενικός στόχος είναι να μειωθεί η ευπάθεια του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει εκτίμηση και κατανόηση των αλλαγών που αναμένεται να συμβούν τις επόμενες δεκαετίες, όπως επίσης και εκτίμηση των κινδύνων που εμπεριέχουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια θα προμηθευτεί τον απαραίτητου εξοπλισμό καταγραφής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και με τη χρηματοδότηση, θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει δίκτυο σταθερών αστικών και περιαστικών σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά), μέγιστου προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  Τα στελέχη της Περιφέρειας επισημαίνουν πως για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, απαιτείται η αξιόπιστη, συνεχής και λεπτομερής καταγραφή των ατμοσφαιρικών ρύπων, ώστε να αξιολογηθεί ο κίνδυνος, να προταθούν στοχευμένες-ρεαλιστικές λύσεις για τον περιορισμό της ρύπανσης, να προστατευθεί ο πληθυσμός από την έκθεση κατά τη διάρκεια επεισοδίων ρύπανσης, και εν τέλει να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης και μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

  Στην προσπάθεια αυτή, αξίζει να σημειωθεί πως το Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης (ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) έχει συνταχθεί στα πλαίσια συνεργασίας με το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρώνονται, θα συμβάλουν στην πρόληψη και μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον εν γένει, στην ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Περιφέρεια Κρήτης και στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των οχλήσεων από αυτήν.

  Related Posts

  arrow