• Ρ. Δούρου: Το Athens Innovation Festival 2018 ανοίγει δρόμους, στην σωστή κατεύθυνση επιχειρηματικότητας

  Η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, σημείωσε στην ομιλία της πως η Περιφέρεια Αττικής έχει κάνει τη στρατηγική επιλογή να επενδύσει στους νέους και τις νέες που επιχειρούν, που καινοτομούν.

  «Ένα νέο επιχειρείν, που μπορεί να αναστρέψει το brain drain, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο. Να συμβάλλει σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που δημιουργεί βιώσιμες θέσεις δουλειάς. Που δίνει έμφαση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα, τη γαλάζια ανάπτυξη, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ένα επιχειρείν που περνάει μέσα από τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το crowdfunding, τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την ψηφιακή οικονομία, και πολλούς άλλους σύγχρονους τομείς του νέου επιχειρείν».

  Η ίδια πρόσθεσε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση συμβάλλει στη δημιουργία των κατάλληλων οικοσυστημάτων με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας και τόνισε ότι στο πλαίσιο αυτό, διατίθενται πόροι ύψους 200 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών, όπως τα cluster, τους συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, που αφορούν στους τομείς της εγκεκριμένης Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

  Επίσης χρηματοδοτείται το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη με 1.800.000 ευρώ και στηρίζεται το έργο της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ για την υλοποίηση δράσεων όπως η συμβουλευτική και η δικτύωση, που για το 2018, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 180.000 ευρώ.

  «Είναι σημαντική η στήριξη των θερμοκοιτίδων. Δεν είναι πυροτέχνημα η στήριξη των πρωτοβουλιών της νεοφυούς και καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Με ενεργό κα διαρκή διάλογο θέλουμε το δημόσιο να είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια».

  Related Posts

  arrow