• 341 νέες μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

    341 νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς Δημοσίου που παρέχουν φροντίδα σε ευάλωτες ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες), προβλέπεται σε ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο  «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».Ειδικότερα, με το άρθρο 34 προβλέπεται η σύσταση 341 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών (ΚΚΠΠ), το ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης), το ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών), το ΕΙΚ (Εθνικό Ίδρυμα Κωφών) και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας.

    Οι εν λόγω θέσεις αφορούν σε κατηγορίες προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε δημόσιου φορέα, ώστε να εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη λειτουργία τους και η  συνέχιση της παροχής υψηλής αξίας προνοιακών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

    (Πηγή: Εφσυν)

    arrow

    Δήμος Βάρης/Βούλας/Βουλιαγμένης - Απόψεις δημοτών