• ΕΥΔΑΠ: επεξεργασία νερού με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής

    Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει στον Ασπρόπυργο μια Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Ασπροπύργου, η οποία αποτελεί αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας νερού στη χώρα μας . Οι μονάδες επεξεργασίας νερού της ΕΥΔΑΠ λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, καθώς σε αυτές τις εγκαταστάσεις το νερό υποβάλλεται σε επεξεργασία που το καθιστά πόσιμο. Η συγκεκριμένη μονάδα του Απροπύργου  είναι γειτονική με το κανάλι του Μόρνου και η τροφοδοσία των διυλιστηρίων με ακατέργαστο νερό γίνεται από το κανάλι με φυσική ροή.

    Η ΜΕΝ Ασπροπύργου ξεκίνησε να λειτουργεί το 1997 και έχει διυλιστική ικανότητα περίπου 200.000 κ.μ. νερού ημερησίως ενώ βρίσκεται σε υψόμετρο 232 μέτρων. Τροφοδοτεί το Θριάσιο, τη Σαλαμίνα αλλά και τα δυτικά προάστια της Αθήνας. Στη μονάδα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις σε μαθητές και φοιτητές αλλά και σε διάφορους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

    arrow