• Την ένταξη τον Ελλήνων Τσιγγάνων στις τοπικές κοινωνίες προωθεί η ΚΕΔΕ

    Επιτροπή για την  «ένταξη των Ελλήνων τσιγγάνων στις τοπικές κοινωνίες»  συγκροτεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας  (ΚΕΔΕ) , όπως αναφέρει σ΄ανακοίνωση της.Η ένταξη τους «αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί και πρέπει να είναι ουσιαστικός», τονίζει  σε σχετική του δήλωση  ο  πρόεδρος της ΚΕΔΕ , Γιώργος Πατούλης. Η τοπική αυτοδιοίκηση α’ Βαθμού,  υπογραμμίζει  ο κ. Πατούλης, «είναι σε θέση να γνωρίζει άμεσα και να χαρτογραφεί τα προβλήματα της εν λόγω κοινωνικής ομάδας, ώστε να διαβουλεύεται μαζί της ένα  εφαρμόσιμο τρόπο επίλυσης τους. Μαζί με τους εκπροσώπους τους θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις για την ένταξη και ενσωμάτωση τους στις τοπικές κοινωνίες. Είναι επιτέλους καιρός να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Το οφείλουμε σε όλα τα νέα παιδιά και στις οικογένειές τους οι οποίες είναι συχνά θύματα ακραίων προκαταλήψεων» αναφέρει.

    Related Posts

    arrow