• ΚΕΔΕ: Έρχεται η απλή αναλογική…

    Κατά τα πρότυπα εκλογής των Δημοτικών Συμβούλων, η κυβέρνηση ετοιμάζει ρύθμιση με την οποία θα εφαρμόζεται η απλή αναλογική και στην εκλογή των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔ και ΚΕΔΕ). Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρύθμιση που βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας.

    Σύμφωνα με την προετοιμαζόμενη ρύθμιση, η εκλογή εκπροσώπων για τις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) από τα δημοτικά συμβούλια δεν θα γίνεται όπως σήμερα με βάση το ΠΔ 75/2011, το οποίο ορίζει ότι τα 3/5 προέρχονται από την πλειοψηφία και τα υπόλοιπα 2/5 από τις άλλες παρατάξεις αλλά με βάση την απλή αναλογική. Δηλαδή, ανάλογα με το ποσοστό που έχει κάθε παράταξη στο δημοτικό συμβούλιο θα εκλέγει και τους αντίστοιχους εκπροσώπους που τις αντιστοιχούν.

    Related Posts

    arrow