• “Πόλεμος” στον χώρο της ανακύκλωσης

  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης αποφάσισαν να εξετάσουν τα επιχειρησιακά σχέδια των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) όπως προέβλεπε ο τελευταίος νόμος της ανακύκλωσης (ν. 4496/17), βάσει του οποίου προέβλεπε ότι τα ΣΕΔ υποβάλουν επικαιροποιημένο εξαετές επιχειρησιακό σχέδιο προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας τους. Οπως επισημαίνεται στον ετήσιο προγραμματισμό του ΕΟΑΝ για το 2019, «στην παρούσα φάση προχωρά η εξέταση και έγκρισή τους, με έμφαση στη χωριστή συλλογή για τα επιμέρους ρεύματα, στους τρόπους επίτευξης των στόχων, στη συνεργασία των συστημάτων με τους δήμους, στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και στη χρηματική εισφορά που θα καλούνται να καταβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να καλύψουν το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης» όροι οι οποίοι δεν προσδιορίζονται αφού εκκρεμεί η αδειοδότηση των ΣΕΔ.

  Τα ΣΕΔ μεχρι τη νέα έγκριση τους, λειτουργούν με παλιά επιχειρησιακά σχέδια και η χώρα αναμένει αύριο το 2020 να επιτύχει τους στόχους για υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης. Το προηγούμενο διάστημα, πέντε «συστήματα» από τα 22 συνολικά, (που ασχολούνται με την ανακύκλωση μπάζων, ελαστικών και παλαιών οχημάτων) ολοκλήρωσαν τη διαδικασία και ανανέωσαν τις άδειες λειτουργίας τους.

  Αντιπαράθεση μεταξύ των εταιρειών ανακύκλωσης 

  Οι τελευταίες εξελίξεις  – τις οποίες αναλύσαμε διεξοδικά παραπάνω –  φαίνεται ότι έχουν πυροδοτήσει έναν “πόλεμο”  στον χώρο της ανακύκλωσης των συσκευασιών προϊόντων, για την ανακύκλωση των οποίων δραστηριοποιούνται η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης (με τους μπλε κάδους) και η Ανταποδοτική Ανακύκλωση (με τα σπιτάκια ανακύκλωσης).  Σύμφωνα με τον ΕΟΑΝ, η πρώτη αντιπροσωπεύει περίπου το 85% της ανακύκλωσης συσκευασιών και η δεύτερη το 15%. Ο ΕΟΑΝ έχει στο παρελθον γνωμοδοτήσει για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ΣΕΔ, λόγω μη ορθής λειτουργίας και μη επίτευξης στόχων του ΣΕΔ. Κατα την πρόσφατη εξέταση των επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ, ξεσπούν διάφορα επεισόδια και πιέσεις προς τις υπηρεσίες και τα στελέχη τους. Το πρώτο «επεισόδιο» αφορά την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, την εταιρεία που λειτουργεί ανταποδοτικά στα υλικά συσκευασίας και η οποία, κατά την εξέταση του επιχειρησιακού της σχεδίου από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ζήτησε να εξαιρεθούν τέσσερα από τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου,

  Την προηγούμενη Τρίτη, λοιπόν, επρόκειτο να εξεταστεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, όπως διαμορφώθηκε μετά συνεργασία μηνών με τον ΕΟΑΝ. Η συζήτηση δεν έγινε ποτέ. Κατ’ αρχάς, εκτός από τους εκπροσώπους της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, στη συνεδρίαση προσήλθε και ο μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος. Προφανώς ο μητροπολίτης δεν είχε θεσμική ιδιότητα τέτοια που να εμπλέκεται στην επεξεργασία των επιχειρησιακών σχεδίων, ωστόσο παρενέβη υπέρ της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, με την οποία η μητρόπολη πραγματοποιεί τα τελευταία τρία χρόνια πρόγραμμα ανακύκλωσης. Στη συνέχεια, με δημόσια επιστολή του καταφέρθηκε ενάντια του αναπληρωτή υπουργού κ. Σωκράτη Φάμελλου, υποστηρίζοντας ότι δείχνει σπουδή «να τελειώνει πριν από τις εκλογές με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση».

  Eπιπλέον, οι εκπρόσωποι της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης κατέθεσαν αίτηση για την εξαίρεση τεσσάρων μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΑΝ: του προέδρου του, κ. Δημήτρη Πολιτόπουλου, των εκπροσώπων της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας, της εκπροσώπου του υπουργείου Οικονομίας και του εκπροσώπου των ΜΚΟ. Οπως υποστήριξε η Ανταποδοτική, τα τέσσερα μέλη παραβιάζουν την αρχή της αμεροληψίας, καθώς σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την ΕΕΑΑ.

  Η αίτηση αιφνιδίασε τον ΕΟΑΝ, που αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση και αυτή να επαναληφθεί, χωρίς τη συμμετοχή των τεσσάρων μελών για τα οποία έγινε η ένσταση προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος εξαίρεσής τους και, στη συνέχεια, αν θα εγκρίνει ή όχι το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Και μόνο το γεγονός ότι ο ΕΟΑΝ ανακγάστηκε να αποδεχθεί το αίτημα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης κάνει προφανές το διαβλητό της διαδικασίας. Επεται συνέχεια, καθώς στα μέσα της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη συνεδρίαση για το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΕΑΑ, όπου το «καυτό θέμα» είναι ο τρόπος εφαρμογής τεσσάρων ρευμάτων ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα) αντί ενός σήμερα.

  Related Posts

  arrow