• Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ξεκινά Διαλογή στην Πηγή με το ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ με τους δημότες να Κερδίζουν Όσο Διαλέγουν

  Το ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (ΚΠΣ) είναι ένα αυτοκινούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο καθώς και ξεχωριστά μέσα συλλογής για Μέταλλα, Πλαστικά, Χαρτί, Γυαλί, Σύνθετη Συσκευασία, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ΗλεκτριΗλεκτρι Μικρού Μεγέθους, Βρώσιμα έλαια & λίπη.

  Αποτελεί άμεση λύση που δεν απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση και συνδυάζεται με το πρόγραμμα «Κερδίζω όσο Διαλέγω» του Δήμου.

  Οι Δημότες, θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα λειτουργίας του Κινητού Πράσινου Σημείου και θα φέρνουν διαχωρισμένα υλικά για ανακύκλωση στο ΚΠΣ, σε χωριστές σακούλες ή θα διαχωρίζονται επιτόπου με τη βοήθεια του προσωπικού λειτουργίας.

  Τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια θα πρέπει να μεταφέρονται σε πλαστικά μπουκαλάκια, που μετά την απόρριψη των ελαίων σε ειδικούς καδους, το πλαστικό θα απορρίπτεται στον κάδο πλαστικού.

  Εαν υπάρχουν ηλεκτρονικές συσκευές που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν ενημερώνoυμε το Προσωπικό Λειτουργίας.

   Συμμετέχω ενεργά στην Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων και την Ανακύκλωση του Δήμου, και της Χώρας

  Κατά την πρώτη επίσκεψη του Δημότη και μέχρι συμπλήρωσης 1000 νοικοκυριών θα δίνονται σε κάθε νοικοκυριό η Κάρτα Ανακύκλωσης του Δημότη (RFID card), στην οποία θα πιστώνονται πόντοι αναλόγως του  είδους υλικού και της ποσότητας που απορρίπτεται.

  Η εξαργύρωση των πόντων θα γίνει από τον Δήμο στο πλαίσιο του προγράμματος «Κερδίζω όσο Διαλέγω» του Δήμου.

  Οι Δημότες με Κάρτα Ανακύκλωσης θα είναι οι πρώτοι στους οποίους θα εφαρμοσθεί σύστημα Πληρώνω Όσο Πετάω – ΠΟΠ του Δήμου.

  arrow