• Περιφέρεια Αττικής: Ο Γιώργος Πατούλης, αναδεικνύει το στίγμα της Διοίκησής του

  Δεν περιμένει την επίσημη ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής από την 1η Σεπτεμβρίου για να προχωρήσει σε προτάσεις που θα επηρεάσουν τόσο το δικό του έργο σε αυτήν όσο και των υπόλοιπων Περιφερειών της χώρας. Με αφορμή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 -2020, ο κ. Πατούλης ζήτησε αρχικά αύξηση των πόρων αλλά και παράταση της διορίας τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ώστε οι νέες διοικήσεις των περιφερειών να μπορέσουν να συμμετάσχουν παραγωγικά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ.

   Αλλαγή στον τρόπο κατανομής του ΕΣΠΑ – Αύξηση των πόρων για τις Περιφέρειες – Αλλαγές στις διαδικασίες και στα κριτήρια επιλογής

  Το πρώτο που έβαλε στόχο ο Πατούλης ήταν η αύξηση του ποσού τονίζοντας ότι «είναι απαραίτητο το 1,174 δισ. ευρώ, που τελικά κατευθύνεται προς την Περιφέρεια Αττικής την περίοδο 2014-2020, να αυξηθεί σημαντικά την περίοδο 2021-2027 ώστε να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην νέα προσπάθεια που ξεκινάει στην Αττική». Αίτημα που το στήριξε κυρίως στο κριτήριο των επιπτώσεων από την κρίση στον κοινωνικό ιστό και την οικονομική δραστηριότητα. Αλλά και στο κριτήριο της πίεσης που δημιουργείται στις υποδομές από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Υποδομές στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας, της υποδοχής και της ασφάλειας.

  Διαφωνία με τη διαδικασία

   Εκεί, όμως, που επικεντρώνεται κυρίως ο νέος περιφερειάρχης Αττικής είναι ότι δεν είναι δυνατόν οι διοικήσεις που θα κληθούν να εκτελέσουν τα προγράμματα να είναι έξω από τη διαδικασία σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ. Γι’ αυτό και ζήτησε από τους εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού όσο και από τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποφασίσουν μια παράταση τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ώστε οι νέες διοικήσεις των περιφερειών να μπορέσουν να συμμετάσχουν παραγωγικά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ. Ακόμη, σε περίπτωση που η χρονική παράταση δεν είναι εφικτή, «είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή των νέων περιφερειακών διοικήσεων στις ομάδες σχεδιασμού, με θεσμικά ρητό τρόπο. Η υποχρεωτική εμπλοκή των νέων περιφερειακών διοικήσεων αλλά και ο τρόπος εμπλοκής τους στον σχεδιασμό πρέπει να προκύψουν ρητά με τροποποίηση της αρχικής εγκυκλίου».

  Related Posts

  arrow