• Δυτική Ελλάδα: Χαρτογράφηση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος

  Η χαρτογράφηση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος με έμφαση στο αγροδιατροφικό κλάδο, ήταν το αντικείμενο συνάντησης εργασίας πραγματοποιηθηκε την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο.

  Η εκδήλωση έγινε στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος European Entrepreneurial Regions (EER). Σε αυτό έχουν επιλεγεί δέκα βραβευμένες Περιφέρειες στο θεσμό των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματιών Περιφερειών, μεταξύ των οποίων είναι και η Δυτική Ελλάδα.

  Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών, του επιχειρηματικού οικοσυστήματος σε κάθε μια από αυτές, ώστε να εντοπιστούν και να προωθηθούν τα ενδεδειγμένα κίνητρα για μεγέθυνση των τοπικών επιχειρήσεων και αύξηση της απασχόλησης.

  Στη συνάντηση μετέχει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ένας εκ των συντονιστών του  Ευρωπαϊκού consortium που υλοποιεί το έργο με την Καθηγήτρια Ελένη Τσιπούρη.

  Στόχος της συνάντησης, είναι η διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου με τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, ώστε να εντοπισθούν αδύνατα σημεία και προβλήματα, να αναδειχθούν ευκαιρίες και να προταθούν λύσεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά στο επιχειρηματικό οικοσύστημα της περιοχής. Περαιτέρω η συνάντηση θα βοηθήσει ώστε να προταθούν θέματα που θα ενδιέφεραν τους φορείς για την συμμετοχή σε ανταλλαγές απόψεων με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και οικοσυστήματα και την καταγραφή ιδεών και προτάσεων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο νέο ΕΣΠΑ.

   

  Related Posts

  arrow