• Δήμος Θεσσαλονίκης: 6 εκατ. ευρώ ετησίως το όφελος από την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

  Ξεκίνησε πιλοτικά στο δήμο Θεσσαλονίκης η ηλεκτρονική διακίνησης εγγράφων.Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος μειώνεται δραστικά η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα αιτήματα των δημοτών θα μεταφέρονται πλέον ψηφιακά.
  Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η εξοικονόμηση πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας των διαδικασιών, η εξοικείωση των δημοτικών υπαλλήλων με τις νέες τεχνολογίες, η διευκόλυνση των συναλλαγών του πολίτη με τον Δήμο και εντέλει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις δημοτικές υπηρεσίες.
  Από την εφαρμογή του συστήματος εκτιμάται ότι θα επέλθει εξοικονόμηση 6.000.000€ ετησίως για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, μέσω της μείωσης των αναλωσίμων, όπως χαρτί, εκτυπωτές, μελάνι, καθώς και των εργατοωρών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των εγγράφων.

  Παρουσιάζοντας το νέο σύστημα ,ο δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, αναφέρθηκε στον τελικό στόχο της διοίκησης του Δήμου που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, τονίζοντας: «Με το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, που ξεκινά πιλοτικά από την ερχόμενη Δευτέρα, παύει η διακίνηση εγγράφων στον Δήμο Θεσσαλονίκης, μειώνεται η γραφειοκρατία και εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης, γεγονός που αποτελεί και τον κύριο στόχο μας. Το όνειρό μας είναι να μην χρειάζεται να έρθει ο δημότης στον Δήμο ή να περιμένει στην ουρά για να φτάσει στο γκισέ. Για να γίνει όμως αυτό εφικτό, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας, ακόμη και από τον ίδιο τον δημότη».

  Related Posts

  arrow