• Γ. Μαρινάκης, δήμαρχος Ρεθύμνης: Πλήρως ενσωματωμένοι στην τοπική κοινωνία, οι Ινδοί που ζούν στο Ρέθυμνο

    Αξιοπρεπείς, φιλήσυχοι, με ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και πλήρως ενσωματωμένοι στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, είναι οι περίπου 800 Ινδοί που ζουν κυρίως στο παραλιακό μέτωπο ανατολικά του Ρεθύμνου.
    Σφακάκι, Σταυρωμένος, Παγκαλοχώρι Κοινότητα Χαμαλεύρι, είναι κυρίως τα χωριά που ο μεγαλύτερος πληθυσμός των Ινδών μεταναστών διαμένουν, με αρκετούς να ζουν έχοντας μαζί τους τις οικογένειες τους, μιας κι ένα αοπό τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των Ινδών είναι η αγάπη και η προστατευτικότητά τους, προς όλα τα μέλη τόσο της προσωπικής τους οικογένειας, όσο και της πατρικής.

    Τα ονόματα τους τα έχουν αλλάξει και κυριαρχούν σε αρκετές περιπτώσεις, τα ελληνικά ονόματα με τα οποία υπάρχουν, εργάζονται και κυκλοφορούν στις γειτονιές που μένουν, έχοντας όπως ανέφερε στο  ο Ραντζαϊλάνι, ο οποίος εργάζεται σε καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής του ανατολικού Ρεθύμνου, «…μεγάλη αγάπη, αλλά και ευγνωμοσύνη για τους Κρητικούς για το λόγο ότι μας αποδέχτηκαν και μας αγκάλιασαν από τα πρώτα χρόνια». Τότε δηλαδή που ξεκίνησαν δειλά, δειλά να έρχονται στο Ρέθυμνο, γύρω στο 1995, ζητώντας καλύτερο επίπεδο ζωής και τη σιγουριά του εισοδήματος, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν και να ενισχύσουν τις οικογένειες τους, που βρίσκονται στην Ινδία.

    arrow